Ü G Y V É D I   I R O D A

          
 
Szolgáltatások 
Kereskedelmi jog
 • jogi tanácsadás
 • társtulajdonos visszalépése/kizárása
 • kereskedelmi társaság feloszlatása
 • jogi képviselet, okiratok és kérvények szerkesztése
 • kölcsönkövetelés behajtása
 • jogi képviselet tárgyalások során
 • kereskedelmi szerzodések szerkesztése és hitelesítése
 • gazdasági-pénzügyi vonatkozású bunügyekben való jogi segítségnyújtás
   
Kereskedelmi társaságok
 • jogi tanácsadás;
 • vagyonkezelési ügyek;
 • társtulajdonosok/részvényesek közötti viszony;
   
Kereskedelmi társaságok alapítása
 • jogi tanácsadás;
 • kereskedelmi társaságok és munkapontok létrehozása, beleértve mindannyi szükséges irat szerkesztését;
 • kiegészíto okiratok;
 • átruházások;
 • alapító okiratok módosítása;
 • munkapontok, fiókok, képviseletek létrehozása/törlése;
 • székhelyváltoztatás, székhelyre vonatkozó szerzodések hosszabbítása;
 • kiegészítések bejegyzése a Cégbíróságnál
   
Polgári jog
 • jogi tanácsadás;
 • jogi tanácsadás és képviselet a bíróság és egyéb igazságszolgáltatási intézmény elott;
 • bírósági idézésre vonatkozó kérvények, viszontkeresetek, válasziratok, ügyletek, szerzodések, értesítések és a bírósághoz vagy egyéb állami intézményhez intézett kérvények szerkesztése;
 • jogi tanácsadás és jogi képviselet végrehajtási eljárás során, beleértve a végrehajtás ellen benyújtott óvásokat;
 • keresetek és bíróság felé intézett kérések:
  • igénylési keresetek;
  • szerzodések hatálytalanítása és felbontása;
  • ingatlantulajdon megállapítási keresetek;
  • szerzodésbol és vétségbol eredo polgári felelosségrevonás;
  • igénylési keresetek;
  • öröklési, megosztási, tulajdonközösségbol való kilépésre vonatkozó eljárások;
  • szolgalmi jogra vonatkozó keresetek;
  • jogi okiratok érvénytelenítése és semmissé nyilvánítására kiterjedo keresetek;
  • tulajdonjog megszerzése elbirtoklás és növedék által.
   
Családjog
 • jogi tanácsadás;
 • keresetek szerkesztése;
 • jogi tanácsadás és jogi képviselet válási perek, vagyonmegosztási és kiskorú gyermek elhelyezési eljárások során.