Servicii
Drept comercial
 • consultanta juridica
 • retragere/excludere asociat
 • dizolvare societate comerciala
 • reprezentare in instanta, redactare acte, cereri
 • recuperari de debite
 • asistenta juridica la negocieri
 • redactare şi atestare contracte comerciale
 • asistenta juridica in cauze penale de natura economico-financiara
   
Societati comerciale
 • consultanta juridica;
 • aspecte patrimorniale
 • raporturi intre asociati/actionari
   
Infiintari societati comerciale
 • consultanta juridica;
 • infiintari de societati comerciale si puncte de lucru, cu redactarea tuturor actelor necesare;
 • acte aditionale;
 • cesiuni;
 • modificari de acte constitutive;
 • infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • inregistrarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului
   
Drept civil
 • consultanta juridica;
 • asistenta juridica şi reprezentare in fata instantelor  de judecata ori a  altor institutii cu activitate jurisdictionala;
 • redactare cereri de chemare in judecata, cereri reconventionale, intâmpinari, tranzactii, contracte, notificari şi orice alte cereri adresate legal instantelor ori altor instituii ale statului;
 • asistenta juridica şi reprezentare in faza  executarii silite, inclusiv in  contestatii la executare silita;
 • actiuni şi cereri in justitie:
  • actiuni in revendicare;
  • rezolutiunea şi rezilierea contractelor;
  • actiuni in granituire;
  • raspundere civila contractuala şi  delictuala;
  • actiuni in pretentii;
  • succesiuni,  partaj, ieşire  din indiviziune;
  • actiuni privind dreptul de servitute;
  • actiuni in constatarea nulitatii şi in anularea actelor juridice ;
  • dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune şi accesiune.
   
Dreptul familiei
 • consultanta juridica;
 • redactare actiuni;
 • asistenta juridica şi reprezentare in procese de divort, partaj, incredintare spre creştere şi educare a copiilor minori.