Ü G Y V É D I   I R O D A

          
 
Honoráriumok
Órára számított honorárium

A szabványos órára számított honorárium értéke mérsékelt, és azon ügyek és projektek esetében kerül kiszámlázásra, amelyek irodai tevékenységet igényelnek, mobilitás nélkül vagy csökkentett mobilitással. Az órára számított honoráriumot azon munkálatok esetében alkalmazzuk, amelyek időben és kiterjedésben nehezen mérhetők.

Az órára számított honorárium rendszerint helyben fizetendő. Abban az esetben, ha az ügyféllel fenntartott kapcsolat megengedi, az órára számított honorárium (mindenekelőtt abban az esetben, ha a tevékenység hosszú időtartamra tehető) a számlázási hónap utolsó napján is kifizethető.

10 perces időtartam meghaladása esetén első ízben egy egész órát számlázunk ki. Amennyiben az első órát meghaladjuk 20 perccel, az további egy órának számít.

   
Átalányos honorárium

Az átalányos honorárium azon ügyfelek által fizetendő, akik egyszeri, időben és kiterjedésében nehezen mérhető projekt megvalósítását kérik.

   
Bérlet

A bérlet egy olyan együttműködési formát jelent, amely lehetővé teszi az ügyfél költségeinek pontosabb tervezését, és egy igazi partneri kapcsolat előfeltételeit teremti meg az ügyfél és az ügyvédi iroda között.
A bérlet alapján, ügyvédeink bizonyos óraszámból álló szolgáltatást nyújtanak egy bizonyos időtartam alatt, heti vagy havi fizetés ellenében, az ügyfél és az ügyvédi iroda között létrejött jogi segítségnyújtásra vonatkozó szerződés előírásai értelmében.
Ez a fajta együttműködés abban az esetben ideális, ha az ügyfél megelőző jogi tanácsadásban szeretne részesülni a folyó tevékenységét illetően, mint pl.: belső iratok láttamozása, szerződéses kötelezettségek követése, a folyó tevékenységhez szükséges iratok kiállítása, stb.
A bérlet díja változó, és főképpen a projekt jellegétől függ, amelynek megvalósítására felkérik ügyvédi irodánkat.
A bérlet nagy előnye, hogy csapatunk egyik ügyvédje azonnali választ ad az Ön megkeresésére abban az esetben is, ha a szóban forgó művelet nem képezi a bérlet tárgyát.

   
Sikerhonorárium

Kivételes esetekben, irodánk a fent említett honoráriumok egyikét számolja fel (minimális értékben), amelyhez hozzáadódik egy közös megegyezés alapján megállapított összeg, amelyet az ügyfél hajlandó fizetni abban az esetben, ha a projekt sikeresen lezárul.
A sikerhonorárium állandó összeg formájában kerül megállapításra, valamint egyenlítése közösen megegyezett időtartam alatt is történhet.